Terug naar de startpagina Hier vindt u het profiel van de Waal Transport Ewijk. Een summier overzicht van de door de Waal Transport Ewijk te leveren diensten. De Waal Transport. Het heden kan niet zonder het verleden. De historie. Een overzicht van het huidige wagenpark van de Waal Transport Ewijk. De kortste route naar de Waal transport Ewijk.
Welkom
Welkom bij de WAAL Transport EWIJK B.V. U bent op zoek gegaan naar een plichtsgetrouw transporteur die naast flexibiliteit, juist uw belang in het oog houdt, om ervoor zorg te dragen dat uw kostbare lading conform afspraak afgeleverd wordt bij uw klant. Eén van onze belangrijkste regels is dan ook “flexibel maar betrouwbaar op (de) weg met uw kostbare lading”. Vanuit het Gelderse Ewijk, daar vindt u onze vestiging, worden onze chauffeurs binnen, maar vooral buiten onze regio aangestuurd. Wat wij u, als potentiële klant, duidelijk willen maken met een bescheiden virtuele rondleiding binnen onze organisatie, is, dat u kunt vertrouwen op een door ons uitgedragen gevoel van “uw lading is onze verantwoordelijkheid”. Zo zijn wij al meer dan 25 jaar de logistiek partner van "Royal Roofing Materials". Over een  duurzame relatie gesproken!! Onze referenties kunnen u bevestigen dat onze werkwijze door hen gewaardeerd wordt. Worden wij ook uw toekomstige betrouwbare logistiek partner voor de Benelux? De WAAL transport EWIJK B.V. beschikt over nationale en internationale vergunningen, en kan dientengevolge vervoer verrichten door geheel Europa. Wij hebben ons echter voor 90 % gespecialiseerd op vervoer binnen de landsgrenzen van Nederland, België en Luxemburg (Benelux), en voor een deel op Duitsland. Binnenlands vervoer geschiedt volgens de Algemene Vervoercondities (AVC 2002), steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Grensoverschrijdend vervoer geschiedt conform het CMR-verdrag en in aanvulling daarop voornoemde AVC 2002. Reclames binnen 8 dagen, betaling binnen 30 dagen. Op verzoek zenden wij genoemde voorwaarden kosteloos toe. Deze kunt u ook teruglezen of downloaden van onze website www.dewaaltransport.nl onder het kopje AVC/CMR’.   Wij hopen dat u ons, na een eerste kennismaking, gaat beschouwen als uw vaste externe partner voor al uw logistieke vraagstukken. Wij gaan tenslotte, puur a.g.v. ons geboden kwaliteitsniveau voor een duurzame relatie.
© Copyright 2014 De WAAL Transport EWIJK B.V- All Rights Reserved.  Disclaimer
U vindt ons op onderstaande locatie: Goudwerf 6 (ind.terr. de Schoenaker) 6641 TG Beuningen. Postadres: Steeg 5 6644KN Ewijk Contact: Telefoon:   0487 - 521895 Telefax:      0487 - 523584 Mobiel:      06 - 51148884 Email:     info@dewaaltransport.nl Internet: www.dewaaltransport.nl
Terug naar de startpagina